Historik

Höör kanotklubb grundades 1970 som en sektion i Club69 i Höör. HKK bröt sig ur den här sektionen efter några år och bildade då en egen förening. Från början var klubbhuset endast en liten bod i Sätofta. Klubbens kanoter förvarades inne i Höör och transporterades ned till sjön med hjälp av bil inför varje träningstillfälle.

Efter ett antal år flyttades verksamheten från Sätofta till Orups Idrottsplats där HKK fick tillgång till lokaler med förråd och förvaringsutrymme för kanoterna samt ett gemensamt omklädningsrum. Huset delades med en korpfotbollsförening och med landhockeyspelare vilket inte alltid fungerade särskilt bra. Det var ont om utrymme och det var inte alltid lätt för alla parter att samsas.

Efter mycket ältande, många om och men, och ett antal vändor inom kommunstyrelsen beslöt kommunen att bygga ytterligare ett hus vid idrottsplatsen år 1982. En paviljong till en kostnad av 750 000 kr. Orups IP skulle bli en fritidsanläggning för alla och HKK fick nu tillgång till egna omklädningsrum samt en samlingslokal. Det gamla huset fick stå kvar och nu fick HKK större möjligheter till förvaring av kanoter och materiel. Omklädningsrummet i det gamla huset inreddes till gym.

Klubben har under sina verksamma år gjort mycket bra ifrån sig såväl nationellt som internationellt och en del av de kanotister som varit med i landslaget har fått sin första fostran i HKK.

HKK finns än idag kvar vid Orups Idrottsplats och med runt 100 medlemmar, varav cirka 25 är aktiva, Här bedriver klubben allt från motions- till tävlingsverksamhet.

Comments