Turförslag

Exempel på turer i Ringsjöarna: Distans
Sätoftasjön (via Jägersbo) + Östra Ringsjön (in i alla vikar) 27 km
Jägersbo - Bosjökloster - södra delen av västra Ringsjön - Sjöholmen 16 km
Jägersbo - Bosjökloster - västra Ringsjön runt - Bosjökloster - klubben 32 km
Alla sjöarna runt 44 km
Löpning/cykel Sjöholmen – klubben 6,7 km
Klubben - norra nätet 0,8 km
Klubben - Jägersbo 2,3 km
Klubben - gattet 2,2 km
Jägersbo - gattet 2,5 km
Sätoftasjön runt
Comments